Velegnet til kloakbrønde, udskillere, pumpestationer m.v.

Brønden afrenses og klargøres med special beton, evt. huller og banketter repareres
Udtørres med varm luft
Coatning af enten Brøndbund og Banketter
Eller Coatning af hele brønden